Reglement Straatvolleybal

TOERNOOIREGLEMENT

 1. Speelgerechtigd zijn zij die hun officiële adres hebben in Haulerwijk en op de deelnemerslijst van de desbetreffende straat staan vermeld. Uitwonende, studerende kinderen mogen meedoen voor die straat waar hun ouders woonachtig zijn. In twijfelgevallen beslist de toernooicommissie.
 2. Iedere deelnemer mag in beginsel slechts meedoen in een team van de straat waarin hij/zij woonachtig is.
 3. Indien het aantal opgegeven deelnemers niet voldoende is om een team te vormen of vol te maken, kunnen deze deelnemers toch geaccepteerd worden. De wedstrijdleiding zal dan door samenvoeging met de overtallige spelers van andere (incomplete) stratenteams, trachten een team te vormen. Hierover zal met de betrokkenen overleg gevoerd worden.
 4. Bij te weinig spelers mag men alleen uit een lager team invallers halen van dezelfde straat. Wanneer je vier keer een set of een deel van een set in een hoger team hebt meegespeeld, word je geacht in het hogere team te spelen! Het is niet toegestaan spelers uit een hoger team in een lager team in te zetten. Bij uitzondering altijd overleggen met de wedstrijdcommissie.
 5. In noodgevallen mag er met minder dan 6 doch met minimaal 4 spelers aan de wedstrijd worden begonnen. Indien een team structureel te weinig spelers heeft beslist de wedstrijdleiding.
 6. Voor de 2e 3e en 4e klasse geldt: teams bij voorkeur gemengd. Voor de 1e klasse geldt: de teams op het veld bestaan minimaal uit twee dames, aangevuld met heren.
 7. Er wordt gespeeld met promotie en degradatie. Het eerste team in een klasse gaat promoveren.
 8. Het team dat tijdens een wedstrijd voor de scheidsrechter zorgt, levert eveneens de teller.
 9. Elk team moet op tijd aanwezig zijn. Te laat voor de eerste set, betekent verlies met 25-0. Te laat voor de tweede set, betekent eveneens verlies met 25-0.
 10. Elke wedstrijd bestaat uit twee sets, van elk 12,5 minuut. De telling volgens het nieuwe systeem ralleypoint. Netservice is toegestaan.
 11. De aanvang, het wisselen en het einde van de wedstrijden worden door middel van signalen aangegeven door het wedstrijdsecretariaat. Eindsignaal is einde set.
 12. Er worden geen time-outs gegeven. Wisselen en doorwisselen (rechtsvoor) mag wel.
 13. De eerste opslag is voor het team rechts van de scheidsrechter.
 14. Bij de opslag dient men met beide voeten achter de lijn te staan.
 15. Het aanraken van de middellijn en het net is niet toegestaan.
 16. Er mag niet met de voeten gespeeld worden.
 17. Sportschoenen met noppen zijn verboden, evenals het dragen van sieraden en/of horloges.
 18. Een gewonnen set levert 2 punten op. Een gelijk spel betekent voor beide teams 1 punt.
 19. Bij gelijk eindigen van twee teams geldt eerst het onderlinge resultaat. Is dit gelijk, dan wordt gekeken naar het aantal voor- en tegengescoorde punten van deze teams. Mocht dit ook nog gelijk zijn, dan wordt naar de totale score gekeken. Als zelfs dit gelijk is, dan wordt een beslissingsset gespeeld van vijf minuten.
 20. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdleiding bindend.
 21. Deelname aan het toernooi is voor eigen risico.